MZ i Simson

Кликнете върху картинката за да гласувате за сайта в BGtop!
Благодарим Ви!

Теория на мотоциклетния карбуратор

Go down

Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  simsonSR2 on Нед 24 Яну 2010, 17:23

Теория на мотоциклетните карбуратори
Mотоциклетните
карбуратори изглеждат много сложни, но с малко теория можете да
настроите карбуратора на вашия мотоциклет за оптимална работа.Всички
карбуратори работят с помощта на атмосферното налягане. То е мощна
сила, която оказва натиск на всичко, варира леко , но се приема за 15
PSI (паунда на квадратен инч) – това означава, че атмосферното
налягане натиска всичко с 15 PSI .

При работа движението на
буталото в определен момент създава подналягане във вътрешността на
карбуратора и въздуха отвън ще се стреми да нахлуе през карбуратора,
в двигателя, докато налягането се уеднакви. Движещия се въздух, който
преминава през карбуратора, ще увлича гориво, което ще се смесва с
увличащия го въздух и по този начин се образува горивната смес

Във
вътрешността си карбураторът прилича на фуния – стесняващ се конус по
посока движението на въздушните частици (фиг.1). Това е направено с цел
въздушните частици да се ускорят допълнително и по този начин да
повишат ефекта на „засмукване” на гориво - ускоряването води до
допълнително падане на налягането в тясната зона., което пък от своя
страна допринася за по-пълноценно увличане на частици от бензина –
получава се ефекта на пулвелизатора.ФИГ 1
За
постигане оптимална работа на карбураторите , има пет основни системи
за въздействие върху качеството и количеството на горивната смес:
1. Пилотна система – Качество на сместта за празен ход
2. Дроселова плъзгаща клапа
3. Игла и нейния жигльор
4. Главен жигльор
5. Система за стартиране - смукач
1. Пилотна система:
Тази система в общия случай има два регулируеми компонента
-
Регулиращ винт за количеството въздух – колкото повече е отвит,
толкова количеството въздух в сместа е по-голямо, т.е. сместта е
по-бедна. Обикновено този винт се намира в по-задната част на
карбуратора( от страната на въздушния фълтър)
- Регулиращ винт за
количеството на бензина – колкото е повече, толкова количеството на
бензина в сместа е по-голямо, т.е. сместа е по богата. Този винт
обикновено е в по-предната част на карбуратора ( от страната на
смукателната тръба)
В много случаи , обаче регулиращ винт за
количеството на бензина или регулиращ винт за количеството въздух
липсва, а на вместо това е поставен жигльор с определен размер на
отвора. Този жигльор пропуска въздух или респективно бензин.
Практиката показва, че ако пилотният винт ( реулиращия винт, който е
оставен за управление качеството на сместта) , трябва да се отвие
повече от 2-3 оборота, е по – добре да се постави жигльор със
следващия по-малък размер на отвора.


Фиг.2

Пилотната
система осигурява най-вече горивна смест, необходима на двигателя да
работи на празен ход, въпреки това тя оказва влиание върху другите
режими на работата на двигателя - най осезаемо е до около ¼ хода на
дросела .
2. Дроселова плъзгаща клапа: Дроселовата клапа (фиг.3),
влиае върху горивната смес в диапазона от 1/8 до ½ хода на дросела ,
но най-вече в диапазона от 1/8 до ¼. . Дроселовите клапи имат
номерация, която отразява степента на скосението й в задната част.
Колкото това скосение е по-голямо, сместа ще е по-бедна и обратно.
Относно номерацията: Например: ако върху дроселовата клапа е маркиран
номер 3, това означава че скосението е 3,0 мм, ако номера е 1 –
скосението е 1,0мм.


ФИГ 3

3.
Игла и нейния жигльор: Иглата (фиг.4) влиае върху върху горивната смес
в диапазона от 1 / 4 до 3 / 4 хода на дросела . Тя има конусна форма ,
подобна е на заострен прът и контролира притока на гориво в дифузьора
на карбуратора. Колкото иглата е по-тънка, толкова сместа би била
по-богата и обратно. В горния край на иглата има канали, чрез които се
контролира много точно това колко да е богата сместа. Най-високия
канал, осигурява най бедната смес, респективно най -ниския канал
осигурява на –богата смес
Струята бензин, която иглата пропуска,
зависи много от хлабината между жигльора, в който влиза иглата и
самата игла. Те работят заедно за контрола върху разхода на гориво ( в
диапазона 1/8 до ¾ от хода на дросела). Голяма част от тунинга за този
диапазон, кото е най-използвания се състои в промяна на тези
параметри.ФИГ 4


.4.
Главен жигльор : Главният жигльор осъществява контрол на потока на
горивото в диапазона от ¾ хода на дросела . След като дроселовата
клапа е отворена достатъчно и иглата е достатъчно вдигната, за да не
пречи на потока от гориво, горивния поток се контролира само и
единствено от главния жигльор. Главните жигльори имат различна
номерация, отразяваща размера на отвора им. Колкото този отвор е
по-голям, толкова сместа е по-богатаФИГ 5
5. Система
за стартиране на двигателя (смукач): Тъй като при студен двигател ,
горивото се придържа към стените на дифузьора, поради кондензация,
сместа е твърде бедна, за да може двигателя да заработи устойчиво. За
това в карбуратора е вградена система за стартиране. Тази система или
ограничава притокът на въздух, или осигурява допилнително количество
гориво , което компенсира описания ефект на кондензация. След като
двигателя загрее този ефект изчезва и ограничаването на притока на
въздух или допълнителното количество гориво трябва да се преустанови.


Какво е оптималното съотношение въздух/бензин?!
За
да работи дигателя добре, съотношението въздух-бензин на горивната смес
трябва да варира в определени граници. Идеалното съотношение е 14,7
теглови части въздух към 1 тегллова част бензин ( 14,7 : 1). Това
съотношение, обаче се постига само в много кратък интервал в режима на
работа на двигателя. Това се получава поради непълно изпаряване на
горивото при ниски натоварвания или поради голямото количество бензин,
постъпващо през главния жигльор при големи натоварвания. Излиза, че в
по-голямата част от работните цикли на карбуратора, двигателя работи с
богата смес.Това е описано с диаграмата от фиг.6. Тази диаграма показва
съотношението въздух-бензин за всеки един от режимите на работа на
карбуратора.
Фигура 6

Отстраняване на неизправности и настройка на карбуратора
След
като основните принципи на работа на отделните системи в карбуратора са
известни , отстраняването на неизправностите и регулирането на
карбуратора е решима задача. Първата стъпка към тази цел е да се
определи в кой диапазон двигателя работи проблемно. Фиг.7 представлява
диаграма, която отразява зоните на влиание на отделните системи в
карбуратора, определящи качеството и количеството на горивната смес, в
зависимост от степента на отвяряне на дроселовата клапа ( 0; 1/8; ¼; ½;
¾; 1). Както се вижда от диаграмата до голяма степен влиянието на
различните системи в различните диапазони на работа, се припокрива, но
все пак във всеки един режим на работа, определена система доминира.
Например: Ако двигателят работи зле в диапазона 0- 1/4, значи трябва
първо да се насочим към пилотната система. Ако двигателят има проблем
между ¼ и ¾, това значи, че проблемът идва от иглата и нейния жигльор.
При проблеми в областа на пълното натоварване, вероятната причина е
главния жигльор.

ФИГ .7
Тъй,
като задвижването на дроселовата клапа е чрез вакуумна мембрана, за да
се справим по-лесно с определянето на настройките на карбуратора,
трябва да определим диапазоните на работа на карбуратора, които макар и
относителни ще ни помогнат много.Това става по следния начин: Махаме
кутията на въздушния филтър и когато двигателя работи на празех ход ,
отбелязваме положението на ръчката на газта ( белег на самата
ръкохватка и линия - нулева отметка на лента, неподвижно залепена за
конзолата на ръкохватката) Когато дигателят работи на празен ход ,
белегът и нулевата отметка съвпадат. Постепенно подаваме газ докато
дроселовия клапан достигне най-горното си положение, тогава отново
правим отметка на лепенката на конзолата, съответстваща на пълната газ.
Не е задълнително този момент да съвпада с крайното положение на
ръчката на газта. След това разтоянието между нулевата отметка и
отметката за пълната газ го разделяме на 4. По този начин се получава
представа за режимите на работа на карбуратора ( 0, ¼; ½; ¾; 1),
споменати по-горе.
След почистване или смяна на въздушния филтър,
правим диагностично шофиране.Ускоряваме през предавките мотоциклета до
пълна мощност , най-добре нагоре по леко наклонен терен. След няколко
секунди каране на пълна мощност, спираме, без да позволяваме на
двигателя да работи нито на режим „спирене“, нито на празех ход ( гасим
двигателя, едновремено с натискане на съеденителя, още докато
мотоциклетът се движи). Изчакваме няколко минути и отвиваме свеща. Тя
трябва да бъде със светло керемиден цвят. Ако е бяла – горивната смес е
бедна, ако пък е черна или тъмно кафява, сместа е прекалено богата. И в
двата случая трябва да се смени главният жигльор. Сменяме го с един
размер (по-голям или по-малък - в съответствие със горивната смес).
След всяка смяна правим описаното диагностично шофиране и така, докато
достигнем правилния цвят на „гнездото“ на свеща.
След като основната
струя е оптимизирана, повтаряме диагностичното шофиране , но с ръчка на
газта дръпната до положение ½ , водейки се по направените вече белези и
по описания вече начин проверяваме отново цвета на „гнездото“ на свеща.
Ако цвета не е светло керемиден, променяме положението на иглата: 1.
Надолу, ако цвета е черен или тъмно кафяв; 2. Нагоре, ако цвета е бял.
След
тези настройки, може да се наложи да се променят настройките на
пилотнтана система ( пилотния винт или пилотния винт и жигльора за
празния ход). Ако в движение в диапазона от 0 до ¼ от хода на
дроселовата клапа, двигателят работи зле, значи се налага да се върти
пилотния винт. Ако той се намира в предната част на карбуратиора, значи
той регулира безина (при отвиване, обогатяване сместа), ако той се
намира в задната част на карбуратора, то той регулира въздуха (при
отвиване сместа става по-бедна). Трябва да намерим положение на
пилотния винт, при което оборотите на празен ход са максимални – т.е.
при завиване или отвиване на винта от това положение, оборотите трябва
да падат. Ако въртенето на пилотния винт не влиае върху работата на
двигателя, трябва да сменим жигльора за празен ход с една позиция ,
нагоре, или надолу, според нуждите. При добре регулирана пилотна
система двигателят трябва да работи гладко , без колебания в диапазона
от 0 до ¼.

Как влияят надморската височина и температурата на околната среда?!
След
като вече сме направили настройките и двигателя работи добре, трябва да
знаем, че има много фактори, които могат да го извадят от оптималните
настройки. Това са надморската височина, темературата на околната среда
и влажността на въздуха. При понижаване темепературата на въздуха,
плътноста му се повишава, т.е. броя на кислородните молекули в еденица
обем нараства. При повишаване на температурите на околната среда се
наблюдава обратния ефект. Това означава , че ако един двигател работи
перфектно при 15 градуса по Целзий, това няма да е така при 40 градуса
по Целзий
Надморското равнище е другият основен страничен фактор,
влияещ върху формирането на горивната смес. С повишаване на надморското
равнище, въздуха става по-беден на кислородни молекули. С увеличаване
на влажността на въздуха, пък , горивната смес става по-богата.
С
цел да се намали отрицателното влиание на тези странични фактори, е
въведени т.н. Корекционен коефицент. Графиката от фиг.8 отразява
зависимостта на този корекционен коефицент от температурата на околната
среда и надморскоро равнище. За всяки конкретна стойност на тези
фактори, съответства определена стойност на корекциония коефицент. След
като тази стойност се определи, се насочваме към таблицата от фиг.9, за
да разберем как и с колко да променим всяка от системите на
карбуратора, влияещи върху качеството и количеството на горивната смес.

Пример: Ако температурата на въздуха е 95deg (около 35 градуса по
Целции), а надморското равнище е 3200 фута (около 1000м), то
корекционния коефицент ще е 0,92
За да разберем за стойностите на
корекция на основните и пилотни жигльри, и други корегиращи фактори, се
насочваме към таблицата от фиг.9. Ако основният жигльор е с размер 350,
ще се умножи по 0.92 и новият ще трябва да бъде 322 ,а пилотния жигльор
е с размер 40, умножен по 0,92, се получава размер на новия жигльор
36,8 ( тази корекция би могла да се постиггне с въртене на пилотния
винт). Нивото на иглата , според таблицата, остава същото. Тъй като
размерния ред на жигльорите е стандартизиран, се взима най-близката
стандартна стойност.
ФИГ.8
Корекциона таблица

Корекционен коефициент (фактор) 1,04 или
повечее 1.04-1.00 1.00-0.96 0.96-0.92 0,92 или по-малко
Жигльор на иглата
(смяна
на жигльора с: ) Два по-големи размера Един по-голям размер
Остава същият жигльор Един размер по-малък Два по-малки размери

Игла
(промяна на позицията)
Един канал по надолу Същия канал Същия канал Същия канал Един канал по-нагоре
Въздушен
пилотен винт (отваряне) Един обророт и повече се завива от1/2 до 1
обророт се завива Остава както си е от1/2 до 1 / 2 се отвива,
Един обророт и повече се отвива

Копирах темата от форумът на мото-зоната, защото е добре повече хора да се запознаят с това


Последната промяна е направена от simsonSR2 на Нед 24 Яну 2010, 18:49; мнението е било променяно общо 1 път
simsonSR2
simsonSR2
Пристрастен
Пристрастен

Брой мнения : 203
Points : 290
Reputation : 27
Join date : 10.08.2009
Age : 34

http://social-motors.forumotion.com/forum.htm

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  simsonSR2 on Нед 24 Яну 2010, 18:44

Статията е преведена от английски, източник - http://www.factorypro.com/tech/carbtun.html
simsonSR2
simsonSR2
Пристрастен
Пристрастен

Брой мнения : 203
Points : 290
Reputation : 27
Join date : 10.08.2009
Age : 34

http://social-motors.forumotion.com/forum.htm

Върнете се в началото Go down

Мото-карб

Писане  DaKi4 on Чет 04 Фев 2010, 06:01

Хмм ще има доста работа през лятото и доста настройки докато не го направя перфектен няма да го оставя след като ми е ясен принципът.
Благодаря thank_you thankyou :)
DaKi4
DaKi4
Потребител
Потребител

Брой мнения : 130
Points : 154
Reputation : 12
Join date : 28.08.2009
Age : 23

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  slavchev_89 on Нед 07 Мар 2010, 00:35

много добре написано...само да имах апаратура за изчисляване на процента бензин в сместа...щах добре да го настроя...
slavchev_89
slavchev_89
Потребител
Потребител

Брой мнения : 127
Points : 156
Reputation : 3
Join date : 12.02.2010
Age : 29

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  spongi on Нед 14 Мар 2010, 00:56

За центровката на карбуратора старите майстори си служат с т.н. "екранни свещи" . Това е едно приспособление,което върши работата на свещта. Прилича на обикновена свещ и се слага на мястото и ,но е куха и от горе е с дебело стъкло , има и една метална пластина излъскана като огледало и кадето да я сложиш можеш да видиш как гори горивната смес в цилиндъра.След това като гледаш пламъка на горивото ,определяш дали сместа е бедна или богата и в зависимост от това нагласяш карбуратора и който си каже,че това е много лесно ......... се лъже. Това иска много практика и усет ,успех !
spongi
spongi
Почетен член
Почетен член

Брой мнения : 764
Points : 872
Reputation : 37
Join date : 24.09.2009
Age : 50

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  slavchev_89 on Вто 16 Мар 2010, 05:11

Страхотен метод колега, ако мога да намеря такава свещ ще е страхотно...питах в няколко магазина ама ми казаха, че такова нещо не са виждали...аз от години съм чувал за такива свещи ама така и не съм видял...жалко.
slavchev_89
slavchev_89
Потребител
Потребител

Брой мнения : 127
Points : 156
Reputation : 3
Join date : 12.02.2010
Age : 29

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  PaLMaL on Пон 26 Дек 2011, 08:28

Мисля , че и този клип ще е полезен - :)
PaLMaL
PaLMaL
Пристрастен
Пристрастен

Брой мнения : 242
Points : 327
Reputation : 6
Join date : 26.08.2011
Age : 24

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Toecutter on Чет 05 Яну 2012, 17:01

spongi написа:За центровката на карбуратора старите майстори си служат с т.н. "екранни свещи" . Това е едно приспособление,което върши работата на свещта. Прилича на обикновена свещ и се слага на мястото и ,но е куха и от горе е с дебело стъкло , има и една метална пластина излъскана като огледало и кадето да я сложиш можеш да видиш как гори горивната смес в цилиндъра.След това като гледаш пламъка на горивото ,определяш дали сместа е бедна или богата и в зависимост от това нагласяш карбуратора и който си каже,че това е много лесно ......... се лъже. Това иска много практика и усет ,успех !
Стъклената свеш е руско производство и навремето се намираше когато руските туристи правиха пазар . При регулировка се гледаше цвета на пламъка в горивната камера , какво е количеството на съотношението ГОРИВО/ВЪЗДУХ. Този метод е доста неточен и ако си решил да се сдобиеш с такава свеш по добре инвистирай в ГАЗАНАЛИЗАТОР.
В момента се съмнявам да продават някаде а за направа на такава просто забрави.
http://www.mdatabg.com/?page=MruDelta1600S&lang=bg
Toecutter
Toecutter
Спамер

Брой мнения : 1238
Points : 1291
Reputation : 20
Join date : 03.04.2011

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Петър Пейков on Чет 05 Яну 2012, 17:58

Не съм съгласен, че метода е неточен, дори е един от най- точните за настройка... При богата смес- цвета е оранжев, а в идеалният случай трябва да е синкав ..и това е само на ниски обороти icon_wink
Иначе се продават все още в Ebay и доста усъвършенствани http://www.ebay.co.uk/itm/Gunson-Color-tune-14mm-long-reach-adapter-/190607817654?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c611c7bb6
Ето и ведео

_________________
Simson S50B1 1979........ произвеждан в годините когато мъжете не се обезкосмяваха,наденицата беше от месо,а ракията от грозде! more_bg
Петър Пейков
Петър Пейков
Модератор
Модератор

Брой мнения : 953
Points : 1055
Reputation : 97
Join date : 20.03.2011
Age : 23

http://www.shiroka-laka.com/

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Toecutter on Чет 05 Яну 2012, 18:15

evalata Навярно си много прав колега Пейков тия руските са пълна отживелица мерси за поста evalata evalata
http://www.etoolcart.com/gunson-colortune-14mm-sparkplug-19-4074-100.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=6hFUvQ4gaPc
https://www.youtube.com/watch?v=ZzRi47P56Ws&feature=related
Toecutter
Toecutter
Спамер

Брой мнения : 1238
Points : 1291
Reputation : 20
Join date : 03.04.2011

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  iron_man93 on Сря 02 Яну 2013, 23:15

аз имам такава свещ за регулиране на горивната смес Hmmm
iron_man93
iron_man93
Новак
Новак

Брой мнения : 37
Points : 41
Reputation : 0
Join date : 02.01.2013
Age : 25

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Todor Jivkov on Пон 21 Яну 2013, 03:01

iron_man93 написа:аз имам такава свещ за регулиране на горивната смес Hmmm
Колеги от къде да си регулирам оборотите на Симсона с 51 б комфорт

Todor Jivkov

Брой мнения : 14
Points : 18
Reputation : 0
Join date : 27.12.2012

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  extreme_rider on Пон 21 Яну 2013, 03:43

от най-големия болт де стърчи от карба ....

_________________
Всеки може да подава газ на правата ... Да раздаваме по завоите да видим, на кой му стиска повече !
extreme_rider
extreme_rider
Помощник Администратор
Помощник Администратор

Брой мнения : 2348
Points : 2643
Reputation : 232
Join date : 09.08.2009
Age : 29

http://www.bg-nearnici.com

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Todor Jivkov on Пон 21 Яну 2013, 04:04

extreme_rider написа:от най-големия болт де стърчи от карба ....
Там е работата, че няма такъв колега, само един е и е успоредно точно до смукача

Todor Jivkov

Брой мнения : 14
Points : 18
Reputation : 0
Join date : 27.12.2012

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Anton310 on Пон 21 Яну 2013, 22:48

http://www.google.bg/imgres?q=16N3&um=1&hl=bg&sa=N&tbo=d&biw=1126&bih=483&tbm=isch&tbnid=MX-Xc3Y-mEBJcM:&imgrefurl=http://www.bercsekft.hu/motorosbolt/karburator-simson-schwalbe-star-16n3-1-bvf-815.html&docid=vinCwA16BhF2gM&imgurl=http://www.bercsekft.hu/motorosbolt/image/karburator-simson-schwalbe-star-16n3-1-bvf.jpg&w=800&h=600&ei=ElT9UOvVDs7Aswb80YGQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=829&vpy=99&dur=1023&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=67&sig=110549500810833986329&page=3&tbnh=138&tbnw=212&start=32&ndsp=18&ved=1t:429,r:49,s:0,i:232
Ако е този тип карбуратор , значи болта за оборотите е ако виждаш на снимката на накрайника към цилиндъра отгоре в дясно ако виждаш онази пломба се сваля и там трябва да има един болт който е за оборотите
Anton310
Anton310
Ентусиаст
Ентусиаст

Брой мнения : 98
Points : 110
Reputation : 0
Join date : 28.12.2012
Age : 22

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  extreme_rider on Пон 21 Яну 2013, 22:54

ти го разбазикай там и тогава ше се е*еш в детето ... 16N3 е с канал за обходен въздух, а този болт дето е отгоре регулира точно преминаващия обходен въздух icon_wink

_________________
Всеки може да подава газ на правата ... Да раздаваме по завоите да видим, на кой му стиска повече !
extreme_rider
extreme_rider
Помощник Администратор
Помощник Администратор

Брой мнения : 2348
Points : 2643
Reputation : 232
Join date : 09.08.2009
Age : 29

http://www.bg-nearnici.com

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Todor Jivkov on Вто 22 Яну 2013, 00:52

extreme_rider написа:ти го разбазикай там и тогава ше се е*еш в детето ... 16N3 е с канал за обходен въздух, а този болт дето е отгоре регулира точно преминаващия обходен въздух icon_wink
Да карборатора ми е 16N3-4 няма ниски обороти и прекъсва след ремонт на двигателя е,всичко е ново и цилиндъра шлайфах.Центровката я правих по следния начин.Разхлабих плочката нагласих буталото на 1.8 мм. преди ГМТ и след това нагласих и белезите на плочката с картера и сложих маховика.Искра има а не върви добре и прекъсва и пали само с бутане eusa_wall eusa_wall eusa_wall eusa_wall eusa_wall

Todor Jivkov

Брой мнения : 14
Points : 18
Reputation : 0
Join date : 27.12.2012

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  jonnys on Вто 17 Сеп 2013, 19:18

Здравейте. Искам да попитам има ли разлика в типовете карбуратори 16N1. Купих Симсон S51 , 1985г. не е ендуро. На карбуратора пише само 16N1, докато на един познат пише 16N1-11. И ми се струва че неговия работи по добре, повече мощност има. Този от който го купих е едно пиянде, и каза че е сменял карбуратора, но дали трябва да е такъв или не. Ще ви помоля за отговор и съвет.

jonnys

Брой мнения : 2
Points : 2
Reputation : 0
Join date : 19.08.2013

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  unibasic on Вто 17 Сеп 2013, 22:52

Естествено че има разлика в карбураторите колега...
по принцип
16н3-4 E за с51
16н3-5 Е за с70
16н3-2 Е за ср50
16н3-3 Е за ср80
16н3-11 Е за кр51/1 и дуо-то
Като при тези модели основната разлика е в основния смукателенен жиглиор,и положението на иглата
А
16н1-11 е за с51 и с70
16н1-12 са за СР50,ср80,кр51/1 и дуо
А
16н1-8 е за с50
16н1-1 е за кр50/1 ср4-2
Като първите 16н3 .... Ги слагат на по новите симсонки а 16 н1..за на по старите модели :) дано съм бил полезен.
unibasic
unibasic
Пристрастен
Пристрастен

Брой мнения : 210
Points : 273
Reputation : 5
Join date : 06.06.2012

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  jonnys on Сря 18 Сеп 2013, 01:06

Не цитирай последния пост. Ползвай бутон "POSTREPLY", а не "QUOTE"
 
Благодаря за изчерпателния отговор. На моят пише само и единствено 16N1, без допълнителна номерация 1,8,11 или 12. Да смятам ли че не е за моят мотор - S51, 85г. Просто питам, защото ако не е ще закупя нов и ще го сменя, за да може да ми се направи необходимата центровка.

jonnys

Брой мнения : 2
Points : 2
Reputation : 0
Join date : 19.08.2013

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  unibasic on Сря 18 Сеп 2013, 01:31

Не мисля че трява да взимаш нов карбуратор..
http://www.moto-prodejna.cz/includes1/languages/czech/manuals/BVF/BVF_16N1.pdf
Виж това и си направи точната центровка на поплавък ,жиглиор ,положение на игла ..на линка има графики
.според мен трябва да го регулираш за 16Н1-11 ,
Но аз съм с 16н3-4 , и нямам проблем с него ...информативно имам причтел който е с 16Н-1-8 ..наС51 двигател и без регулиране го давеше...Ккаъвто и карб да вземеш ще иска регулиране ,за да работи както трябва.
unibasic
unibasic
Пристрастен
Пристрастен

Брой мнения : 210
Points : 273
Reputation : 5
Join date : 06.06.2012

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  lachi on Съб 28 Сеп 2013, 15:38

Колега jonnys, цитирането на предходния пост е забранено! За нов пост се използва бутон "POSTREPLY", намиращ се долу в ляво.
Вида на карбуратора не е от такова значение, както това как е регулиран. Мощността зависи от центровка на запалване, уплътнение на смукателния тракт, налягане на въздуха в гумите, състояние на спирачките, износване на двигателя и други фактори. Така, че смяната на карбуратора не е гаранция за повишаване на мощността.

_________________
Ако аз имам един лев и ти имаш един и ги разменим, пак ще имаме по един лев.
Ако аз имам една идея и ти имаш една и ги разменим, и двамата ще имаме по две!!!

lachi
Глобален модератор
Глобален модератор

Брой мнения : 958
Points : 1076
Reputation : 111
Join date : 20.04.2010

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Malchev_ on Вто 31 Окт 2017, 22:55

Някой може ли да обясни какво означават цифрите които са набити допълнително върху карбуратора на Симсона? Имам в предвид има ли друга разлика между 16N3-2 и 16N3-4 освен посочената от колегата в по-горното мнение. Видях немския сайт, но от там не успях да извлека нужната информация. На клипа в youtube настройката на поплавъка важи ли за цялата серия 16N3?
https://www.youtube.com/watch?v=ZsVLZkMn20k&t=80s
Аз съм го настроил по клипа и работи много добре ама все пак да попитам.

Malchev_

Брой мнения : 2
Points : 4
Reputation : 0
Join date : 08.06.2011

Върнете се в началото Go down

Re: Теория на мотоциклетния карбуратор

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите